Haptonomie zundert
Image default
Aanbiedingen

Veiligheid, zekerheid en horoscopen

Veiligheid, geborgenheid, zorgeloosheid zijn basisbegrippen die horen bij moederliefde, bij de aarde, bij seggsualiteit. Deze begrippen verwijzen in de astrologie en horoscopen naar het zorgeloos bestaan dat nog grotendeels wordt bepaald door vitale krachten. Het gevaar daarvan is dat men aan de ene kant van de pool blijft hangen. De tegenkant van de pool “vitale krachten” is bewustzijn. De drang naar een ongecompliceerd leven, het wegdrijven op de vitale krachten wordt door velen als levensdoel nummer 1 aangemerkt. Men probeert de vrijheid en verantwoordelijkheid tegenover het eigen leven te ontlopen. In de geschiedenis en in de wereldliteratuur wordt veel aandacht besteed aan dit struikelblok op de weg naar het feest dat leven heet. Marcus Aurelius en Cleopatra: Lustbeleving als levensdoel Marcus Aurelius bij voorbeeld was een op en top geslaagd veldheer tot hij op een goede dag werd getroffen door de bekoorlijkheden van Cleopatra. Zij liet zich langs zijn schip varen terwijl ze zelf spiernaakt middenop haar eigen rijke galei lag. Marcus Aurelius verhief lustbeleving en het leiden van een ongecompliceerd leven verder tot zijn levensdoel. Het gevolg was dat zijn hele leger in de pan werd gehakt terwijl hij zich verlustigde in zijn spel met Cleopatra. Het gevolg was ook dat zijn leven een chaos werd en dat zijn talenten verloren gingen. Vrijheid Om een ongecompliceerd leven te kunnen leiden los van zorgen en de verantwoordelijkheid die men voor zijn eigen welzijn heeft, moet het leven waarin men zich bevindt veilig en voorspelbaar zijn. Veel mensen noemen een dergelijk leven een leven in vrijheid. Geen zorgen hebben voor de dag van morgen, je kunnen overgeven aan je grillen en pleziertjes, betekent voor de meesten van ons: niet voor je geld hoeven te zorgen. Vrijheid betekent zodoende voor veel mensen financiele zekerheid. Er zijn veel mensen die proberen anderen te laten opdraaien voor de financiele verzorging. In haar studie over vrouwen die zich laten onderhouden laat Dr Edna Salamon zien hoe mensen die zich financieel laten onderhouden volledig afhankelijk zijn van hun “beschermers” en dat ze in feite geen enkele vorm van vrijheid meer hebben (zie Dr Edna Salamon: “The kept woman, Mistresses in the 80s”.) Emotionele bindingen Stabiliteit, traditie en angst voor welke verandering dan ook zijn de kenmerken van de levens van deze mensen. Onder vrij zijn verstaan ze: geen emotionele bindingen aangaan. Vrij zijn betekent in dit geval dus: geen groei, geen liefde, wat ten slotte uitloopt op een zinloos leven. Een dergelijk leven is zinloos, omdat de eigen individualiteit niet wordt ontwikkeld, de eigen creatieve krachten niet worden ontplooid, men alleen aan de buitenkant leeft en op de vlucht is voor het eigen innerlijk. Men vlucht in een romantische fantasiewereld, waar de prins ooit op het witte paard zal verschijnen om alle problemen weg te nemen of de machtige fee zal komen om met een toverstaf alle pijn van het leven te laten verdwijnen. De grootste ramp voor deze mensen is oud worden. Mensen die niet willen groeien zijn bang om oud te worden. Sexualiteit en groei Een van de aspecten van sexualiteit is geborgenheid en veiligheid, de onvoorwaardelijke toewijding zonder dat men iets hoeft terug te geven van zichzelf. Deze toestand van “moederliefde” is nodig zolang het kind klein is. Moederliefde of die nu van vrouwen of van mannen komt maakt niet uit, is nodig voor de koestering van het nieuwe leven, de nieuwe vorm die ontstaat uit de vereniging van mannelijk en vrouwelijk. Er zijn aardig wat kinderen die deze toestand graag zo zouden willen houden, mensen die streven naar stabilititeit, traditie en stagnatie, die ze zekerheid noemen. Ze willen voor altijd blijven in die onvoorwaardelijke en niet moreel gebonden toestand. Wil men echter daar blijven, dan groeit men niet, men neemt niet toe in bewustzijn, reden waarom men ten lange leste zijn leven beschouwt als zinloos. Men gaat immers in tegen het leven zelf, men komt nooit meer samen, verenigt nooit meer de eigen mannelijke en vrouwelijke component en ervaart geen enkele vorm van geluk. Men parasiteert op zichzelf en anderen. Om te groeien, liefde te ervaren, te leven, geluk te ervaren moet men dus de “moeder loslaten”. In een normaal ontwikkelingsproces gebeurt dit loslaten van de moeder door de ontwakende sexualiteit. Anders geformuleerd: Om een goed en volwaardig sexueel leven op te kunnen zetten, om de motor onder de eigen spirituele groei te kunnen opstarten, gaat men op zoek naar de eigen partner. Ouderbeelden Voor men zover is moet men echter de ouderbeelden loslaten. Mensen die gevangen blijven in de beelden die ze van hun ouders hebben, ontwikkelen dan ook geen volwassen sexueel leven, zoals steeds weer blijkt in de psychotherapeutische praktijk. De maitresses die Dr Salamon beschrijft hebben allemaal problemen met hun ouders, ze willen in feite allemaal nog dat pappie het leven voor hen opknapt. Zo ook proberen mannen de verantwoordeijkheid voor hun eigen emotionele leven en voor hun innerlijke groei bij hun vrouwen te leggen en worden tot de spreekwoordelijke “grote kinderen”.

Het geheim van geluk ligt in de weg, niet in het resultaat. Krijg meer inzicht in jezelf met de Chinese horoscoop, je westerse sterrenbeeld of de daghoroscoop.