Haptonomie zundert
Image default
Zakelijke dienstverlening

Houdt je werknemers op de hoogte

Heb jij als ondernemer wel eens gehoord van de digitale veiligheidsinstructie “Blik op veiligheid”? Om het heel kort uit te leggen: dit is een manier waarop alle medewerkers op de hoogte worden gebracht van de veiligheidsinstructies die op dit moment gelden binnen het bedrijf. G4S Safety Solutions zorgt ervoor dat alle informatie digitaal voorhanden is, zodat alle medewerkers er makkelijk toegang tot hebben. Blik voor veiligheid wordt door G4S op maat voor het bedrijf gemaakt.

Voordelen Blik op veiligheid

Allereerst is het natuurlijk van enorm belang dat de medewerkers weten wat er moet gebeuren op het moment wanneer er zich een calamiteit voordoet. Tijdens een calamiteit zijn het de BHV’ers die de regie nemen, maar hoe meer mensen weten wat ze moeten doen, hoe soepeler het zal verlopen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid dat elke medewerker kan bijdragen tot het oplossen van een noodsituatie. Ze weten immers precies wat ze wel en juist niet moeten doen. Een ander groot voordeel is dat medewerkers zich bewust worden van de risico’s die er op de werkvloer heersen. Hierdoor kunnen ze daar beter op inspelen en voorzichtiger worden. Er kunnen op die manier veel onveilige situaties, ongelukken en schade voorkomen worden.

Blik voor veiligheid op maat

Voor elke organisatie wordt een eigen veiligheidsinstructie gemaakt. Er zijn een aantal standaard aspecten die in elke instructie worden opgenomen. Zo wordt uiteen gezet hoe de BHV-organisatie eruit ziet, krijg je kennis over de omgeving, leer je wat je moet doen als er een noodsituatie optreedt en leer je wat je moet doen in het geval van brand, een ongeluk, een gaslek of een bommelding. Verder zijn er nog bedrijfsspecifieke thema’s, zoals bijvoorbeeld de regels in verband met wie toegang tot het gebouw heeft en een clean desk policy. Wanneer een bedrijf werkt met bepaalde materialen worden de risico’s daarvan opgenomen in de veiligheidsinstructie. Denk daarbij onder andere aan het werken met gevaarlijke stoffen of in een ruimte met veel beeldschermen.