Haptonomie zundert
Image default
Energie

Hoe een kleine windmolen gebruikt kan worden

Met windarme micro-windturbines wordt elektriciteit opgewekt. Kleine windturbines hebben een kleine rotordiameter en vangen minder wind bij lagere snelheden, waardoor ze veel geschikter zijn voor stedelijke omgevingen. Dankzij de recente technologische vooruitgang kunnen kleine windmolens nu meer vermogen produceren dan ooit tevoren. Wie hernieuwbare energie wil gebruiken en zijn koolstofvoetafdruk wil verkleinen, kan baat hebben bij kleine turbines. Als de ruimte echter beperkt is of als land ontoegankelijk is, kan het installeren van een grote turbine een uitdaging zijn.

De werking van een windmolen

Een spoel koperdraad reageert met een elektromagneet in een windturbine om elektrische energie op te wekken. Kleine windturbines worden vaak gebruikt om batterijen op te laden voor off-grid toepassingen zoals telecommunicatietorens of beveiligingscamera’s. Ze kunnen ook worden gebruikt om batterijen op te laden voor off-grid toepassingen zoals telecommunicatietorens of beveiligingscamera’s. Kleine windturbines zijn minder duur in onderhoud dan zonnepanelen, kunnen in verschillende weersomstandigheden werken, ook in gebieden met weinig zonlicht, en kunnen naar behoefte worden geplaatst of veranderd. Met groene energie kunnen boeren hun CO2-uitstoot van door conventionele energie aangedreven apparatuur en structuren verminderen door bio-energie te gebruiken. Kachels, drogers, pompen en waterputten kunnen worden aangedreven door ventilatoren.

Hoe EAZ Wind help

Van concept tot exploitatie levert EAZ Wind Nederland complete windenergieoplossingen. Zij produceren elektriciteit uit duurzame bronnen zoals wind en water, maar ook uit afval of biomassa. Hun projectontwikkeling, investering en exploitatie van windparken is slechts één van de vele werkzaamheden waar zij bij betrokken zijn. Met hernieuwbare bronnen zoals zon, wind en water, maar ook met afval of biomassa wordt geen gebruik gemaakt van kernenergie. Windenergie op land en op zee zijn slechts twee van de gebieden waarop zij actief zijn. Ook energie uit afval en zonne-energie zijn toegankelijk.


Voordat je een kleine windturbine koopt, moet je rekening houden met je budget, de hoeveelheid ruimte die je hebt en de hoeveelheid energie die je nodig hebt. Kleine windturbines zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen. Hoe meer energie een turbine genereert, hoe beter. Lees meer over kleine turbines op de website van EAZwind.